KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN TRONG ĐIỀU KIỆN NHÂN TẠO CỦA MỘT SỐ DÒNG/GIỐNG LẠC LÀM VẬT LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *