Bạc Hà

Bạc Hà

Mã SP : Bạc Hà 100

Thuỷ sản

Cá chép Nhật

Mã SP : Cá chép Nhật 72

Rau ăn quả

Cà chua bi

Mã SP : Cà chua bi 79

Thuỷ sản

Cá dĩa Bồ câu

Mã SP : Cá dĩa Bồ câu 73

Thuỷ sản

Cá dĩa Bông Xanh

Mã SP : Cá dĩa Bông Xanh 76

Thuỷ sản

Cá dĩa Red Melon

Mã SP : Cá dĩa Red Melon 77

Thuỷ sản

Cá dĩa Vàng

Mã SP : Cá dĩa Vàng 78

Thuỷ sản

Cá heo xanh nước ngọt

Mã SP : Cá heo xanh nước ngọt 75

Thuỷ sản

Cá ông tiên Ai Cập

Mã SP : Cá ông tiên Ai Cập 74

Rau ăn lá

Cải bẹ xanh

Mã SP : Cải bẹ xanh 120

Cẩm chướng

Cẩm chướng

Mã SP : Cẩm chướng 105

Cây kiểng

Cung đàn xanh

Mã SP : Cung đàn xanh 110