Thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Dịch vụ cung cấp

Chuyển giao công nghệ

Thực hiện Chuyển giao quy trình công nghệ kĩ thuật của các loại cây trồng, các giống cá, giống lan và các loại nấm.

Xem thêm

Phân tích kiểm nghiệm

Phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản đã được AOSC công nhận có năng lực thử ngiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025:2017.

Xem thêm

Tư vấn – Đào tạo

Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, các lớp tập huấn để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho ngành nông nghiệp.

Xem thêm

Những câu hỏi thường gặp?

Why are your tours so expensive?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Which payment methods are acceptable?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

How to book the new tour for 2 persons?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi đem lại 100% sự hài lòng cho khách hàng và đối tác kinh doanh