Thuỷ sản

Cá chép Nhật

Mã SP : Cá chép Nhật 72

Thuỷ sản

Cá dĩa Bồ câu

Mã SP : Cá dĩa Bồ câu 73

Thuỷ sản

Cá dĩa Bông Xanh

Mã SP : Cá dĩa Bông Xanh 76

Thuỷ sản

Cá dĩa Red Melon

Mã SP : Cá dĩa Red Melon 77

Thuỷ sản

Cá dĩa Vàng

Mã SP : Cá dĩa Vàng 78

Thuỷ sản

Cá heo xanh nước ngọt

Mã SP : Cá heo xanh nước ngọt 75

Thuỷ sản

Cá ông tiên Ai Cập

Mã SP : Cá ông tiên Ai Cập 74

Thuỷ sản

Hải mã vằn

Mã SP : Hải mã vằn 71

Thuỷ sản

Tép ông đỏ

Mã SP : Tép ông đỏ 70