Bạc Hà

Bạc Hà

Mã SP : Bạc Hà 100

Cẩm chướng

Cẩm chướng

Mã SP : Cẩm chướng 105

Cây kiểng

Cung đàn xanh

Mã SP : Cung đàn xanh 110

Cây kiểng

Dạ Yên Thảo

Mã SP : Dạ Yên Thảo 104

Cây kiểng

Dừa cạn

Mã SP : Dừa cạn 102

Cây kiểng

Đế Vương Đỏ

Mã SP : Đế Vương Đỏ 114

Cây kiểng

Đuôi công

Mã SP : Đuôi công 115

Cây kiểng

Đuôi Phụng

Mã SP : Đuôi Phụng 116

Cây kiểng

Hoa chuông

Mã SP : Hoa chuông 99

Cây kiểng

Hương thảo

Mã SP : Hương thảo 101

Cây kiểng

Ngọc Ngân

Mã SP : Ngọc Ngân 113

Cây kiểng

Phú Quý

Mã SP : Phú Quý 111