Rau ăn quả

Cà chua bi

Mã SP : Cà chua bi 79

Rau ăn quả

Dưa leo

Mã SP : Dưa leo 81

Rau ăn quả

Dưa lưới

Mã SP : Dưa lưới 80

Rau ăn quả

Khổ qua

Mã SP : Khổ qua 83

Rau ăn quả

Ớt chỉ thiên

Mã SP : Ớt chỉ thiên 98