Nấm

Nấm bào ngư xám

Mã SP : Nấm bào ngư xám 118

Nấm

Nấm Linh chi đỏ

Mã SP : Nấm Linh chi đỏ 117